Audis dieseleko är gjord med vatten och koldioxid

L'eco diesel di Audi è fatto con acqua ed anidride carbonica

Medan resandets framtid på vägen verkar det vara riktat mot el- eller vätgasbilar, för tillfället, särskilt på vissa områden, ersätta konventionella bränslen verkar vara ett avlägset mål.

På grund av detta Audiden berömda tyska biltillverkaren, har studerat en process som kan producera “e-diesel”, en syntetiskt bränsle skapad av kombination av vatten och koldioxidföreningar som är mycket mer lättillgängliga och mindre förorenande än olja.

Även syntesprocess det skulle vara relativt miljövänligt, genom att använda elektrolys för att bryta vattenbindningarna för att effektivt kombinera det med koldioxid. Det flytande bränslet som härrör från processen kan användas i normala dieselmotorer eller blandas med konventionell diesel.

LÄS ÄVEN: Bioniska löv som skapar bränsle

L’försöksanläggning Audi kan producera cirka 3 000 liter e-diesel per månad, en försumbar siffra om man jämför med marknadens behov, men om processen också kommer att finna oljebolagens intresse kan det inte uteslutas att vi i framtiden kommer att kunna tanka med detta mer ekologiska alternativ.