Dataskydd: EG-domstolen bekräftar förbudet mot icke-relaterad datalagring

Dataskydd: EG-domstolen bekräftar förbudet mot icke-relaterad datalagring

EG-domstolen avvisar återigen politikerens begäran om masslagring av kommunikationsdata. Det finns dock undantag.

Inom Europeiska unionen får inga telekommunikationsuppgifter lagras i bulk utan anledning även för att bekämpa terrorism. EG-domstolen beslutade på tisdagen i Luxemburg (PDF). Enligt domstolens dom är sådan datalagring endast möjlig om det finns ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten. Lagringstiden måste dock vara tidsbegränsad. Undantag för “riktad” och “accelererad” lagring är också möjliga. Domstolen instämde således i huvudsak med EG-domstolens generaladvokat Manuel Campos Sánchez-Bordona (Az. C-623/17, C-511/18, C-512/18, C-520/18).

EG-domstolen hade redan satt stränga gränser för datalagring i EU 2014 och 2016. Ändå finns det nuvarande regler i EU-länder som Frankrike och Belgien, liksom i det tidigare medlemslandet Storbritannien, som föreskriver lagring av anslutningsdata utan anledning. I fyra fall ville domstolar från de tre länderna få veta från domstolen om kraven också måste tillämpas i samband med nationell säkerhet och kampen mot terrorism.

Tidigare beslut bekräftades

I sin nya dom försvarar domstolen beslut från tidigare år. Därmed avvisas medlemsstaternas åsikter att de relevanta rättsliga grunderna inte behöver tillämpas, eftersom frågor om nationell säkerhet uteslutande faller inom medlemsstaternas område. EG-domstolen säger otvetydigt att E-Privay-direktivet och andra EU-lagar måste beaktas vid motsvarande regler för kommunikationsleverantörerna.

I de specifika fallen förbjuder domstolen således beslut enligt vilka leverantörer måste vidarebefordra massor av anslutnings- och platsuppgifter till nationella säkerhetsmyndigheter utan anledning (Storbritannien). I fallen från Belgien och Frankrike förklaras även den oberättigade lagringen av uppgifter otillåtlig.

Förutom undantagsalternativen i nödsituationer fortsätter domstolen att tillåta specifik lagring av anslutningsdata, som i tidigare avgöranden. Lagringen måste begränsas till vad som är absolut nödvändigt. Detta gäller till exempel uppgifterna om personer som har goda skäl att misstänka terroristaktiviteter. För lagring i nödsituationer anges i beslutet att de relevanta besluten måste kontrolleras av en domstol eller en oberoende myndighet.
Sist men inte minst anser EU-domstolen att lagrade uppgifter som samlats in på grundval av otillåtna lagar inte bör användas som bevis.

Beslutet om den tyska förordningen kommer att följa

Datalagring är för närvarande avstängd i Tyskland. Även i detta fall bör EG-domstolen besluta om tillåtligheten av förordningarna. Den federala förvaltningsdomstolen gjorde en motsvarande begäran om förhandsavgörande i september 2019.

I Tyskland finns det dock flera federala och statliga initiativ för att fortsätta datalagring. Senast avvisade en Federal Council-kommitté ett förslag från Mecklenburg-Vorpommern, enligt vilket den federala regeringen borde förbereda en datalagringsprocess med beaktande av den tidigare rättspraxis från Federal Constitutional Court och EG-domstolen. Efter det nya beslutet från Luxemburg blir det ännu svårare för regeringen att komma med en förordning som ungefär motsvarar säkerhetsmyndigheternas lagringskrav.

Källa: Golem

Också populärt bland Areamobile-läsare: tema

Lagändring: Rätt till privat laddningspunkt och fiberoptisk anslutning kommer

Rätten till privat avgift ska förankras i lag redan i november. Detta gäller även för fiberoptiska anslutningar. Facebook måste ge arvtagarna till en flicka direkt tillgång till den avlidnes blockerade konto.  En sådan dom från BGH.företag

Digital arv: Facebook måste ge arvingar direkt tillgång till konton

Facebook måste ge arvtagarna till en flicka direkt tillgång till den avlidnes blockerade konto. En sådan dom från BGH. GUV har kämpat i flera år mot portaler med olagliga kopior av filmer och serier som movie2k.ag.  Nu är företaget insolvent.tema

Upphovsrätt: Insolvensförfaranden inleddes för GVU

De viktigaste insolvensförfarandena för insolvens och överskuldsättning har inletts vid Charlottenburgs tingsrätt för GVU.

Vi har markerat affiliate-länkar med en asterisk. Vi får en liten provision för ett köp via vår länk och kan därmed delvis finansiera den kostnadsfria webbplatsen med denna inkomst. Det finns inga kostnader för användaren.