En solreaktor för att få bränsle från luften (video)

En solreaktor för att få bränsle från luften (video)

Ett team av schweiziska forskare har skapat en viss kemisk reaktor som användersolkraft kan omvandla en blandning av syre och koldioxid, eller vanlig luft, till bränsle.

LÄS OCH: Skapandet av det tyngsta kemiska grundämnet bekräftades

Enheten består av reflekterande paneler som koncentrerar solens strålar inuti en reaktionskammare. Här är en katalysator som kan omvandla utgångsmolekylerna till väte e kolmonoxid som i sin tur kan omvandlas till fotogen.

På fyra år producerades bara en burk bränsle men reaktorn som används i laboratoriet är en skalmodell. Enligt forskarnas beräkningar kan en fullskalig anläggning producera upp till 20 000 liter bränsle per dag, vilket förändrar problemet medCO2-utsläpp i en resurs för gratis bensin.

Gata