Ett nytt material som gör föremål osynliga, åtminstone vid beröring

Ett nytt material som gör föremål osynliga, åtminstone vid beröring

Den senaste tillämpningen av nanoteknik kommer med just detta material som, utvecklat av forskarna i, kan dölja föremål genom beröring. Ett litet lager av detta nanomaterial kan faktiskt hämma vår beröring.

LÄS OCH: Osynlighetsmanteln, åtminstone för elektroniska enheter

Den specifika strukturen, som består av ett tätt nätverk av mycket små kottar, kan anpassa sig runt föremål och dämpa kraften som skapas mellan dem och vår hud. Vissa tester har bevisat materialets effektivitet även på beröringsresponsiva enheter, som i resistiva pekskärmar.

Även om det gjordes för rent experimentella ändamål kunde det här materialet användas i nya objekt med unika mekaniska egenskaper: från isoleringsmaterial som effektivt absorberar vibrationer till enklare, särskilt bekväma campingmattor.

Gata