Flygande fartkameror anländer till Frankrike: här är drönarna som gör böter

Flygande fartkameror anländer till Frankrike: här är drönarna som gör böter

För att öka vägsäkerhet Franska, eller åtminstone för att försöka, kommer att flyga hastighetskameror, drönare som kan identifiera fordon som inte respekterar motorvägskoden.

Åtgärden som kan verka överdriven beror på behovet av att avbryta en växande trend, nämligen trafikdödsfall som i Frankrike 2014 ökade med 3,5% jämfört med föregående år.

Förutom ökningen av traditionella åtgärder som fasta och mobila stationer har företaget också förberett införandet av drönare.

Små flygplan kommer främst att vara avskräckande, men vissa av dessa kommer att ha den nödvändiga utrustningen ombord för att känna igen överträdelser som t.ex. överskrider hastighetsgränserna eller underlåtenhet att respektera trafikljus och säkerhetsavstånd.

Via: Autoblog.it