I USA berättar en karta var du inte ska flyga din drönare

I USA berättar en karta var du inte ska flyga din drönare

där diffusion av drönareäven bland vanliga medborgare ökar alltmer och med detta också relaterade problem relaterade till integritet och säkerhet. I USA finns det fortfarande ingen tydlig lagstiftning som reglerar hur och var du ska flyga din drönare.

Mot bakgrund av detta har Mapbox-webbplatsen skapat en interaktiv karta som indikerar “no-fly zones”, det vill säga var man ska flyga en drönare Det är inte tillåtet.

LÄS OCH: Amazon vill testa leveransdroner i sina fabriker

Kartan är inte endast avsedd för konsultation, men varje användare kan uppdatera den genom att lägga till nya förbjudna områden genom lämpligt arkiv på GitHub. Ett projekt som detta hjälper drönare, särskilt yrkesverksamma som också kan stöta på juridiska konsekvenser.

I Italien har ENAC redan utfärdat regler för användning av drönare, men ett projekt som detta kan verkligen visa sig vara användbart i alla länder i världen och vi hoppas att det, med tanke på den ”öppna” naturen, kan vara så.

Gata